User Tools

Site Tools


101--i-tuy-n-b-ng-qu-c-gia-cura-ao-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--i-tuy-n-b-ng-qu-c-gia-cura-ao-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đội tuyển bóng đá quốc gia Curaçao</​b>​ (tiếng Hà Lan: <​i><​span lang="​nl">​Curaçaos voetbalelftal</​span></​i>​) là đội tuyển cấp quốc gia của Curaçao do Liên đoàn bóng đá Curaçao quản lý.
 +</​p><​p>​Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội là trận gặp Aruba vào năm 1924. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là 2 lần hạng ba cúp Vàng CONCACAF giành được vào các năm 1963 và 1969, khi đó đội mang tên <​b>​Antilles thuộc Hà Lan</​b>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Gi.E1.BA.A3i_v.C3.B4_.C4.91.E1.BB.8Bch_b.C3.B3ng_.C4.91.C3.A1_th.E1.BA.BF_gi.E1.BB.9Bi"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới">​Giải vô địch bóng đá thế giới</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​1930 đến 1954 - <​i>​Không tham dự</​i></​li>​
 +<​li>​1958 đến 2018 - <​i>​Không vượt qua vòng loại</​i></​li></​ul><​h3><​span id="​C.C3.BAp_V.C3.A0ng_CONCACAF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cúp_Vàng_CONCACAF">​Cúp Vàng CONCACAF</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p>​Đội hình dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu gặp Bolivia vào các ngày 22 và 26 tháng 3 năm 2018.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​br/>​Số liệu thống kê tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 sau trận gặp <​i>​Qatar</​i>​.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Tri.E1.BB.87u_t.E1.BA.ADp_g.E1.BA.A7n_.C4.91.C3.A2y"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Triệu_tập_gần_đây">​Triệu tập gần đây</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​sup>​WTD</​sup>​ Cầu thủ rút lui khỏi đội hình.</​li>​
 +<​li><​sup>​INJ</​sup>​ Cầu thủ vắng mặt do chấn thương</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181031090537
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.504 seconds
 +Real time usage: 0.652 seconds
 +Preprocessor visited node count: 10536/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 117062/​2097152 bytes
 +Template argument size: 18167/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 576/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.140/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 429.864 ​     1 -total
 + ​37.37% ​ 160.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-nl
 + ​16.26% ​  ​69.881 ​    23 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nat_fs_g_player
 + ​14.97% ​  ​64.369 ​    15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nat_fs_r_player
 + ​14.75% ​  ​63.406 ​    42 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​12.40% ​  ​53.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7897;​i_tuy&#​7875;​n_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_qu&#​7889;​c_gia_2
 + ​10.17% ​  ​43.700 ​    37 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  6.21%   ​26.675 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fb
 +  5.57%   ​23.951 ​    38 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  3.85%   ​16.553 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Football_kit
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1417425-0!canonical and timestamp 20181031090536 and revision id 41244218
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--i-tuy-n-b-ng-qu-c-gia-cura-ao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)