User Tools

Site Tools


101--i-p-ph-o-heo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--i-p-ph-o-heo-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​322px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Enterolobium.JPG/​320px-Enterolobium.JPG"​ width="​320"​ height="​215"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Enterolobium.JPG/​480px-Enterolobium.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Enterolobium.JPG/​640px-Enterolobium.JPG 2x" data-file-width="​2896"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cây <​i>​Enterolobium cyclocarpum</​i>​ khoảng 3 năm tuổi ở Naiguata, Venezuela</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Điệp phèo heo</​b>​ (tên khoa học <​i><​b>​Enterolobium cyclocarpum</​b></​i>​) là một loài thực vật thuộc họ Đậu. Loài cây này có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới của châu Mỹ, từ trung bộ Mexico về phía nam đến phía bắc Brazil (Roraima) và Venezuela. Sự phong phú của loài cây này, đặc biệt là tại tỉnh Guanacaste, Costa Rica, nơi nó được chọn làm cây che nắng. Đây là cây biểu tượng của Costa Rica, từ 31 tháng 8 năm 1959.<​sup id="​cite_ref-Gilbert_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Cây này có kích thước vừa đến độ cao 25–35 m, với một thân cây có đường kính lên đến 3,5 m. Vỏ cây là màu xám nhạt, nổi bật với các vết nứt nâu đỏ tối theo chiều dọc.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gilbert-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Gilbert Vargas Ulate. 1997. Geografía turística de Costa Rica. EUNED, 180 p. ISBN 9977-64-900-6,​ 9789977649009.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181012001545
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.267 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1462/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12280/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1246/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3750/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 918 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 218.034 ​     1 -total
 + ​61.04% ​ 133.084 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.52% ​  ​68.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.45% ​  ​27.153 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.64%   ​18.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ingeae-stub
 +  7.71%   ​16.807 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.28%   ​13.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.69%   ​12.412 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.03%    8.787      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.70%    8.076      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407677-0!canonical and timestamp 20181012001545 and revision id 26429515
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--i-p-ph-o-heo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)