User Tools

Site Tools


101--i-h-c-waseda-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--i-h-c-waseda-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Đại học Waseda</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Waseda University Logo.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0d/​Waseda_University_Logo.svg/​100px-Waseda_University_Logo.svg.png"​ width="​100"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0d/​Waseda_University_Logo.svg/​150px-Waseda_University_Logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​0d/​Waseda_University_Logo.svg/​200px-Waseda_University_Logo.svg.png 2x" data-file-width="​316"​ data-file-height="​316"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Okuma lecture hall Waseda University 2007-01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01.jpg/​300px-Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01.jpg"​ width="​300"​ height="​233"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01.jpg/​450px-Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01.jpg/​600px-Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01.jpg 2x" data-file-width="​1441"​ data-file-height="​1121"/><​a class="​mw-kartographer-map mw-kartographer-container center"​ mw-data="​interface"​ data-style="​osm-intl"​ data-width="​300"​ data-height="​200"​ data-zoom="​15"​ data-lat="​35.709202777778"​ data-lon="​139.71933333333"​ data-overlays="​[&​quot;​_ef89e8629b3dc4d862526da09b62ba38ac9e71cd&​quot;​]"​ style="​background-image:​ url(https://​maps.wikimedia.org/​img/​osm-intl,​15,​35.709202777778,​139.71933333333,​300x200.png?​lang=vi&​amp;​domain=vi.wikipedia.org&​amp;​title=%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Waseda&​amp;​groups=_ef89e8629b3dc4d862526da09b62ba38ac9e71cd);​ width: 300px; height: 200px;"​ href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:​Map/​15/​35.709202777778/​139.71933333333/​vi"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên bản địa</​th><​td>​
 +早稻田大學</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khẩu hiệu</​th><​td>​
 +<​i>​学問の独立</​i><​br/>​(Độc lập học vấn)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Tư thục</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +21 tháng 10, 1882</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành viên</​th><​td>​
 +Universitas 21, APRU</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Tổ chức và quản lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu trưởng</​th><​td>​
 +Kamata Kaoru</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giảng viên</​th><​td>​
 +2,176 toàn thời gian<​br/>​3,​327 bán thời gian</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhân viên</​th><​td>​
 +1,144 toàn thời gian<​br/>​136 bán thời gian</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh viên đại học</​th><​td>​
 +42,​860</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh viên sau đại học</​th><​td>​
 +8,​269</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khuôn viên</​th><​td>​
 +Thành thị</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Màu</​th><​td>​
 +Maroon <span style="​background-color:​maroon;​ color:; border:1px solid darkgray; text-align:​center;">​    </​span>​ [2]</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Linh vật</​th><​td>​
 +Gấu Waseda (chính thức)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bài hát</​th><​td>​
 +<​i>​Kompeki no sora</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Athletics</​th><​td>​
 +43 varsity teams</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +Waseda University</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Đại học Waseda</​b>​ (早稻田大學,​ <​i>​Tảo Đạo Điền Đại học</​i>,​ viết tắt là 早大, Sōdai, <​i>​Tảo Đại</​i>​) là một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản và châu Á. Trường đại học này có khu trường sở chính tọa lạc ở phía bắc Shinjuku, Tokyo. Trường được thành lập năm 1882 với tên Tokyo Senmon Gakko, trường đã được đổi tên thành Đại học Waseda năm 1902.
 +</​p><​p>​Waseda được tổ chức thành 36 khoa: 13 trường đại học và 22 trường sau đại học. Tính đến tháng 5 năm 2016, đã có 42.860 sinh viên đại học và 8,269 sinh viên tốt nghiệp. Ngoài một khu học xá trung tâm ở Shinjuku, trường còn tổ chức các trường đại học ở Chūō, Nishitōkyō,​ Tokorozawa, Honjō, và Kitakyūshū. Waseda cũng đang điều hành 21 viện nghiên cứu tại khuôn viên chính của Shinjuku. Thư viện Đại học Waseda là một trong những thư viện lớn nhất Nhật Bản và hiện đang giữ khoảng 4,5 triệu bản và 46,000 bản.
 +</​p><​p>​Waseda liên tục là một trong những trường đại học có quá trình tuyển chọn có uy tín nhất trong các trường đại học Nhật Bản. Trường thường được so sánh cùng với Đại học Keio, đối thủ của trường, cho danh hiệu trường đại học tư nhân tốt nhất ở Nhật Bản. Trong giai đoạn 2015-2016, Waseda đứng thứ 212 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của QS. Waseda là một trong những trường đại học hàng đầu của Nhật được phân bổ kinh phí bổ sung theo dự án "​Global 30" của Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ để tăng cường khả năng cạnh tranh giáo dục toàn cầu của Nhật Bản.
 +</​p><​p>​Cựu sinh viên nổi bật của trường này có 7 vị thủ tướng thời hậu chiến, rất nhiều các văn hào nổi tiếng, trong đó có Murakami Haruki. Có 7 CEO trong <​i>​Fortune Global 2007</​i>​ tốt nghiệp trường này<sup id="​cite_ref-:​0_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ bao gồm Yanai Tadashi, Giám đốc điều hành UNIQLO, Idei Nobuyuki, cựu CEO của Sony, Fukui Takeo, Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Sasaki Mikio, cựu Chủ tịch Mitsubishi, và Yamauchi Hiroshi, cựu Chủ tịch Nintendo. Đại học Waseda là một thành viên của Universitas 21.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lịch_sử_hình_thành_và_phát_triển">​Lịch sử hình thành và phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Trường đại học được thành lập bởi học giả và chính trị gia samurai và cựu Thủ tướng Okuma Shigenobu thời kỳ Meiji năm 1882, và được chỉ định là một trường đại học vào năm 1902. Trường ban đầu là một trường đại học với ba bộ phận thuộc hệ thống giáo dục đại học cũ của Nhật Bản.
 +</​p><​p>​Trong năm 1882, các trường đại học có khoa khoa học chính trị và kinh tế, pháp luật, và khoa học vật lý. Cùng với những bộ phận này, một khóa học tiếng Anh được thành lập, nơi các học sinh của tất cả các phòng ban có thể học tiếng Anh<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ba năm sau, khoa khoa học vật lý đã bị đóng của vì nó có quá ít người nộp đơn<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. ​ Khoa khoa học và kỹ thuật được thành lập vào năm 1908<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Khoa văn học được thành lập vào năm 1890<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.Khoa giáo dục được thành lập vào năm 1903, và các bộ phận của thương mại, vào năm 1904<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Phần lớn trường đã bị phá hủy trong các vụ đánh bom lửa của Tokyo trong Thế chiến II, nhưng trường đại học được xây dựng lại và mở lại bằng cách năm 1949. Nó đã phát triển để trở thành một trường đại học toàn diện với hai trường trung học phổ thông và trường học của nghệ thuật và kiến trúc.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Ch.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.91.E1.BA.A1i_h.E1.BB.8Dc"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chương_trình_đại_học">​Chương trình đại học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Trường Khoa học Chính trị và Kinh tế</​li>​
 +<​li>​Trường Luật</​li>​
 +<​li>​Trường Văn hoá, Truyền thông và Xã hội</​li>​
 +<​li>​Trường Nhân văn và Khoa học Xã hội</​li>​
 +<​li>​Trường Giáo dục</​li>​
 +<​li>​Trường Thương mại</​li>​
 +<​li>​Trường Khoa học và Kỹ thuật căn bản</​li>​
 +<​li>​Trường Khoa học và Kỹ thuật sáng tạo</​li>​
 +<​li>​Trường Khoa học và Kỹ thuật cao cấp</​li>​
 +<​li>​Trường Khoa học Xã hội</​li>​
 +<​li>​Trường Khoa học Con người</​li>​
 +<​li>​Trường Khoa học Thể thao</​li>​
 +<​li>​Trường Nghiên cứu Tự do Quốc tế</​li></​ul><​h3><​span id="​Ch.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_sau_.C4.91.E1.BA.A1i_h.E1.BB.8Dc"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chương_trình_sau_đại_học">​Chương trình sau đại học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Trường cao học Khoa học Chính trị</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Kinh tế</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Luật</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Văn chương và Khoa học</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Thương mại</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Khoa học và Kỹ thuật căn bản</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Khoa học và Kỹ thuật sáng tạo</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Khoa học và Kỹ thuật cao cấp</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Giáo dục</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Khoa học Con người</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Khoa học Xã hội</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Nghiên cứu Thông tin và Viễn thông Toàn cầu</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Ngôn ngữ học Ứng dụng Nhật Bản</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Thông tin, Sản xuất và Hệ thống</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Khoa học Thể thao</​li>​
 +<​li>​Trường Kinh tế</​li>​
 +<​li>​Trường Quản trị công Okuma</​li>​
 +<​li>​Trường Luật</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Tài chính, Kế toán và Luật</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Kế toán</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Môi trường và Năng lượng</​li>​
 +<​li>​Trường cao học Báo chí</​li></​ul><​h3><​span id="​Vi.E1.BB.87n_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Viện_nghiên_cứu">​Viện nghiên cứu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Vật liệu Kagami</​li>​
 +<​li>​Viện Luật So Sánh</​li>​
 +<​li>​Viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh</​li>​
 +<​li>​Viện Nghiên cứu về các vấn đề Chính trị và Kinh tế đương đại</​li>​
 +<​li>​Trung tâm nghiên cứu cao cấp về Khoa học Con người</​li>​
 +<​li>​Viện Nghiên cứu cao cấp về Khoa học và Kỹ thuật</​li>​
 +<​li>​Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương</​li>​
 +<​li>​Global Information and Telecommunication Institute</​li>​
 +<​li>​Viện Viễn thông và Thông tin Toàn cầu</​li>​
 +<​li>​Trung tâm tiếng Nhật</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Mạng Truyền thông</​li>​
 +<​li>​Viện Nghiên cứu Môi trường</​li>​
 +<​li>​Trung tâm An toàn Môi trường</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Nghiên cứu Tài chính</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Dịch vụ Con người</​li>​
 +<​li>​Tổ chức Nghiên cứu toàn diện (Viện Nghiên cứu Dự án)</​li>​
 +<​li>​Viện Khoa học Nano &amp; Công nghệ Nano</​li>​
 +<​li>​Viện Nghiên cứu hợp nhất về Khoa học và Y tế cao cấp</​li>​
 +<​li>​Tổ chức Nghiên cứu Công nghệ Thông tin</​li>​
 +<​li>​Tổ chức Nghiên cứu Châu Á</​li>​
 +<​li>​Viện Nghiên cứu cao cấp Waseda (WIAS)</​li></​ul>​
 +<​p>​Đại học Waseda được coi là một trong những trường đại học có uy tín nhất tại Nhật Bản, liên tục xếp hạng trong số các trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng trường đại học Nhật Bản. Trường đại học này cố gắng thúc đẩy trao đổi sinh viên và giảng viên cũng như nghiên cứu hợp tác thông qua các biên bản ghi nhớ ký kết với 432 tổ chức đối tác tại 79 quốc gia.
 +</p>
 +<p>
 +Hiện tại có hơn 600.000 cựu sinh viên.<​sup id="​cite_ref-usc.edu_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Trong số các cựu sinh viên nổi tiếng của Đại học Waseda đã trở thành các chính trị gia hàng đầu, doanh nhân, nhà văn, kiến ​​trúc sư, vận động viên, diễn viên, nhạc sĩ, nhà khoa học và những người có cả danh tiếng quốc gia và quốc tế. Để phát triển các kết nối cựu sinh viên, mạng Waseda bao gồm hơn 50 nhóm cựu sinh viên, hoặc "​Tomonkai"​ trên sáu lục địa. Trong số các cựu sinh viên nổi tiếng là Ibuka Masaru, đồng sáng lập của Sony; Nhà văn nổi tiếng thế giới Murakami Haruki; Thủ tướng Nhật Bản Ishibashi Tanzan, Takeshita Noboru, Kaifu Toshiki, Obuchi Keizō, Mori Yoshirō, Fukuda Yasuo và Noda Yoshihiko; Li Dazhao, đồng sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; ​ đạo diễn đoạt giải Cành cọ vàng (Palme d'Or) Imamura Shohei; Yanai Tadashi, người sáng lập và giám đốc điều hành của Fast Retailing và là người giàu nhất Nhật; Sugihara Chiune, nhà ngoại giao Nhật Bản đã cứu 5.558 người Do Thái trong thời kỳ Holocaust; Arakawa Shizuka, Nhà vô địch trượt băng Olympic năm 2006; Nhà thơ tanka nổi tiếng Kitahara Hakushū; Kunikida Doppo, tiểu thuyết gia và nhà thơ thời Meiji ghi nhận là một trong những nhà phát minh chủ nghĩa tự nhiên Nhật Bản; Cựu thị trưởng thành phố Osaka Hashimoto Tōru và vận động viên hoàn thành giải bóng chày Major League Aoki Nori.</​p>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Đại học Waseda</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-:​0-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​[1]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kimura,​ pp. 74, 123</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kimura, ​ pp. 74, 122</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Okushima and Nakamura (eds.), p.42</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Okushima and Nakamura (eds.), p.25</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Okushima and Nakamura (eds.), p.37</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-usc.edu-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Waseda Alumni”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Waseda&​amp;​rft.btitle=Waseda+Alumni&​amp;​rft.date=18+April+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.wasedaalumni.jp%2Fe%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​35°42′33″B</​span>​ <span class="​longitude">​139°43′10″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​35,​709203°B 139,​719333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​35.709203;​ 139.719333</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181016161447
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.256 seconds
 +Real time usage: 0.338 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1089/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25210/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1972/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 15461/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.087/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 261.865 ​     1 -total
 + ​41.11% ​ 107.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​38.17% ​  ​99.960 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.42% ​  ​45.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_mapframe
 + ​13.13% ​  ​34.378 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.33% ​  ​27.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.64%   ​25.247 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Authority_control
 +  5.63%   ​14.736 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  4.72%   ​12.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  4.14%   ​10.842 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814000-0!canonical and timestamp 20181016161446 and revision id 43752683
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--i-h-c-waseda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)